Gậy bẻ tập cơ tay Power Twister

175.000 195.000 

175.000 – 195.000

 

  • Gậy bẻ loại lực 30kg:           Giá bán: 175.000đ
  • Gậy bẻ loại lực 40kg:           Giá bán: 185.000đ
  • Gậy bẻ loại lực 50kg:           Giá bán: 195.000đ